Další společenská dělba práce

Tento systém je dokonalou ukázkou, jak společenská dělba práce zasahuje do každodenního života občana a jeho rodiny. Každý dělá prostě to, co umí. Pokud maminka dobře dělá erotické masáže a tatínek skvělého vyhazovače v nočním podniku, těžko po nich mohou děti chtít, aby byli současně odborníky na přípravu stravy. To je zase výsadou jiných odborníků. A proč chodit do restaurace, když se lze dobře najíst doma, v kruhu rodinném, v prostředí milém a harmonickém, všichni členové domácnosti pěkně pohromadě, že ano?

Ten dělá to a ten zas ono

Je to pravda odvěká, že člověk má dělat to, co umí opravdu dobře a čím může udělat i radost ostatním lidem. V tom je ostatně smysl lidského života. A smyslem života pro firmy, zabývající se rozvozem pizzy v Praze je dát lidem hodnotnou a levnou stravu bez starostí a námahy.