Myslet na sebe

Myslet na sebe jistě nemusíme nikoho učit. Jistý egoismus je zcela přirozený každému živému tvoru, člověka nevyjímaje. Je to koneckonců základním předpokladem přežití tohoto živého organismu. Není ale možno tuto základní životní strategii živých organismů zobecnit do celého lidského života. To by skončilo naprostou anarchií, kde by každý bezohledně bojoval jen za své zájmy, bez ohledu na potřeby ostatních. Liberálové sice tuto strategii adorují a považují ji za zkladní princip fungování tržního hospodářství, je to ale strategie skutečně ospravedlnitelná ve všem?

Je to těžké

Je opravdu těžké si představit, že člověk bude myslet jen a výhradně na svůj profit. Jsou při takovém přístupu vůbec možné běžné mezilidské vztahy? Nezanikne tím láska? Solidarita? Jak bude fungovat milování partnerů, když muž se nebude starat o to, jak uspokojit ženu a ta se nebude starat o rozkoš svého partnera? Dovedete si to představit?